Laatste Nieuws – Huisartsenpraktijk Noordermeer – Haarlem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Noordermeer
Jozef Israëlsstraat 1 2023 XV
Haarlem

Laatste Nieuws

Cursus CGT

Nieuw in de praktijk: Cognitieve therapie (CTG) cursus

Piekert u veel? Bent u soms angstig of somber? Heeft u last van faalangst en negatieve gedachten?

Maakt u zich snel zorgen? Voelt u zich vaak tekortschieten?

Dan is de cognitieve therapie cursus(ctg) iets voor u!!

In 5 ochtenden leert u anders omgaan met negatieve gedachten door verschillende technieken te gebruiken.

Aan de hand van wetenschappelijk bewezen gedragsmodellen krijgt u meer inzicht in eigen gedrag en gedachten en alternatieven om er anders mee om te gaan. De meerwaarde van een groep is dat je van elkaar kunt leren.

Wanneer: 8-15-22april en  13-27 mei

Tijd: maandagochtend 8.30-10.00 u

Waar: Praktijk Heinsdijk Zijlweg 26, 2013DH Haarlem

Wie: Jantinus Veenstra en Mieke du Pree beiden POH-GGZ

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Aanmelden: via uw huisarts

Doktersassistente in opleiding

Per maart 2024 krijgen wij een nieuwe assistente in opleiding: Claudia Siepkes. Zij zal 2 jaar lang bij ons in opleiding zijn.

Bloed prikken alleen nog op afspraak

Per heden kan er alleen nog op afspraak bloed afgenomen worden op de Atalmedial priklocaties in het Spaarne Gasthuis. Dit is nodig om de poliklinische zorg verder op te kunnen schalen. U kunt online een afspraak inplannen op: https://atalmedial.prikafspraak.nl/

Parkeren

Per 1 januari 2018 hebben wij nog maar 1 parkeervergunning.
Houdt u er rekening mee, dat de mogelijkheid bestaat dat er al iemand anders op staat als u zich wilt aanmelden. U kunt ook betaald parkeren via een parkeerapp of via een parkeerautomaat. (winkelcentrum kleverpark of schotersingel)

Op tijd bellen voor een afspraak

Wij willen u adviseren om vroeg in de ochtend te bellen, zeker als het medische vragen zijn die nog actie behoeven. De assistente kan dan, indien nodig, nog overleggen met de arts. Tevens zijn er in de ochtend veel meer mogelijkheden om u in te plannen op het spreekuur. Meer informatie vindt u bij Afspraak maken.

Online patiëntenportaal

U kunt online afspraken maken, chronische medicatie herhalen, een e-mail consult versturen en uw dossier bekijken via het patiëntenportaal van onze website.

Medicatie herhalen via het online portaal

Wij krijgen veel vragen over het online herhalen van medicijnen. Vaak is er een geneesmiddel niet te zien in de lijst op uw account. Houdt u er rekening mee dat u alleen medicatie zelf kunt herhalen onder de volgende voorwaarden:

  1. Het geneesmiddel staat in uw dossier genoteerd als zijnde Chronisch
  2. De einddatum van het vorige voorschrift ligt in de toekomst. Voorbeeld: U heeft op 01-01-2018 een middel besteld voor 3 maanden, u dient het dan te herhalen vóór 01-04-2018. Als de einddatum van uw recept verstreken is, kunt u het niet meer zelf herhalen. Dit is zo geregeld in het kader van medicatiebewaking.

Eigen risico

Iedereen boven de 18 jaar heeft een verplicht eigen risico. Wij attenderen u erop dat elk aanvullend onderzoek van uw eigen risico af kan gaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld medicijnen, laboratoriumonderzoek of röntgenfoto’s. Informeer voor de kosten van de onderzoeken bij uw eigen zorgverzekeraar.

Voor Haarlemmers met een laag inkomen kunnen de ziektekosten zwaar op het budget drukken. Het wettelijke eigen risico bedraagt € 385,-, een behoorlijk bedrag als je niet veel te besteden hebt. Om de lasten voor de mensen met een laag inkomen wat te verlagen heeft de gemeente Haarlem twee tegemoetkomingen: De Tegemoetkoming wettelijk eigen risico en de Tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo.

Of u een tegemoetkoming krijgt, hangt af van uw inkomen. De gemeente kijkt altijd naar uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.haarlem.nl/eigenrisico