Laatste Nieuws – Huisartsenpraktijk Noordermeer – Haarlem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Noordermeer
Jozef Israëlsstraat 1 2023 XV
Haarlem

Laatste Nieuws

Huisarts in opleiding

Sinds september 2021 is huisarts in opleiding Jitske Weststrate een jaar lang bij ons werkzaam in de praktijk. Jitske is afgestudeerd arts en is nu in opleiding om huisarts te worden. Zij zal zelfstandig spreekuur houden onder supervisie van de huisartsen. Bij het maken van een afspraak zullen de assistentes aangeven bij wie u een afspraak heeft. Wilt u liever door de huisarts zelf gezien worden? Geeft u dit dan graag duidelijk aan tijdens het maken van de afspraak. Houdt u er rekening mee dat de huisarts in opleiding altijd meer tijd ingepland krijgt voor een consult. In het begin van de opleiding een half uur, later 20 minuten en uiteindelijk een kwartier. Wij hebben alle vertrouwen in Jitske en wensen haar veel succes en plezier dit jaar.

2 collega’s met zwangerschapsverlof

Vanaf 16-02-21 is praktijkondersteuner Caroline Leuven met zwangerschapsverlof.

Assistente Madelon is per 2 augustus weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij is in mei bevallen van haar dochter Noor.

Nieuwe POH-S

Onze praktijkondersteuners Carla en Evelien hebben afscheid van ons  genomen. Ze blijven nog wel werken voor huisartsen Balm en Heinsdijk uit onze huisartsengroep. Carla en Evelien zijn per november 2020 vervangen door onze nieuwe POH-S Caroline Leuven. Wij heten haar van harte welkom in onze praktijk! Caroline zal aanwezig zijn op maandag, dinsdag en woensdag.

Bloed prikken alleen nog op afspraak

Per heden kan er alleen nog op afspraak bloed afgenomen worden op de Atalmedial priklocaties in het Spaarne Gasthuis. Dit is nodig om de poliklinische zorg verder op te kunnen schalen. U kunt online een afspraak inplannen op: https://atalmedial.prikafspraak.nl/

Parkeren

Per 1 januari 2018 hebben wij nog maar 1 parkeervergunning.
Houdt u er rekening mee, dat de mogelijkheid bestaat dat er al iemand anders op staat als u zich wilt aanmelden. U kunt ook betaald parkeren via een parkeerapp of via een parkeerautomaat. (winkelcentrum kleverpark of schotersingel)

Op tijd bellen voor een afspraak

Wij willen u adviseren om vroeg in de ochtend te bellen, zeker als het medische vragen zijn die nog actie behoeven. De assistente kan dan, indien nodig, nog overleggen met de arts. Tevens zijn er in de ochtend veel meer mogelijkheden om u in te plannen op het spreekuur. Meer informatie vindt u bij Afspraak maken.

Online patiëntenportaal

U kunt online afspraken maken, chronische medicatie herhalen, een e-mail consult versturen en uw dossier bekijken via het patiëntenportaal van onze website.

Medicatie herhalen via het online portaal

Wij krijgen veel vragen over het online herhalen van medicijnen. Vaak is er een geneesmiddel niet te zien in de lijst op uw account. Houdt u er rekening mee dat u alleen medicatie zelf kunt herhalen onder de volgende voorwaarden:

  1. Het geneesmiddel staat in uw dossier genoteerd als zijnde Chronisch
  2. De einddatum van het vorige voorschrift ligt in de toekomst. Voorbeeld: U heeft op 01-01-2018 een middel besteld voor 3 maanden, u dient het dan te herhalen vóór 01-04-2018. Als de einddatum van uw recept verstreken is, kunt u het niet meer zelf herhalen. Dit is zo geregeld in het kader van medicatiebewaking.

Eigen risico

Iedereen boven de 18 jaar heeft een verplicht eigen risico. Wij attenderen u erop dat elk aanvullend onderzoek van uw eigen risico af kan gaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld medicijnen, laboratoriumonderzoek of röntgenfoto’s. Informeer voor de kosten van de onderzoeken bij uw eigen zorgverzekeraar.

Voor Haarlemmers met een laag inkomen kunnen de ziektekosten zwaar op het budget drukken. Het wettelijke eigen risico bedraagt € 385,-, een behoorlijk bedrag als je niet veel te besteden hebt. Om de lasten voor de mensen met een laag inkomen wat te verlagen heeft de gemeente Haarlem twee tegemoetkomingen: De Tegemoetkoming wettelijk eigen risico en de Tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo.

Of u een tegemoetkoming krijgt, hangt af van uw inkomen. De gemeente kijkt altijd naar uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.haarlem.nl/eigenrisico