Project OPEN – Huisartsenpraktijk Noordermeer – Haarlem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Noordermeer
Jozef Israëlsstraat 1 2023 XV
Haarlem

Project OPEN

Wettelijk vastgelegd: elektronische inzage in uw dossier

Per 1 juli 2020 is een onderdeel van de Wet Aanvullende Bepaling Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (Wabvpz) van kracht. Dat betekent dat u het recht heeft op elektronische inzage in uw dossier.

Met elektronische inzage in uw dossier kunt u zich, op een laagdrempelige manier, beter voorbereiden op gesprekken met de huisarts en bent u beter in staat mee te beslissen in behandelkeuzes.

Het landelijke project OPEN helpt huisartsen en huisartsenorganisaties online inzage voor patiënten mogelijk te maken.

Wat verandert er precies per 1 juli 2020?

De Wabvpz geldt al sinds 1 juli 2017. Per 1 juli 2020 zijn er twee nieuwe bepalingen:

  • Patiënten krijgen het recht op elektronische inzage in zijn of haar dossier, of een elektronische afschrift van het dossier. Daarvoor mogen geen kosten worden gerekend. De Wabvpz is een aanvulling op de WGBO en de privacywet AVG. De regels uit de WGBO en AVG gelden dus ook. Patiënten hadden op grond van de WGBO al recht op inzage en een afschrift. Verschil is dat daar nu elektronische inzage/afschrift aan is toegevoegd.
  • Patiënten kunnen vragen om ook ‘loggingsgegevens’ te krijgen. Dat betekent dat de patiënt inzage krijgt in wie op welk moment bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd. De privacywet AVG maakte het al verplicht om die ‘logging’ bij te houden.

Kinderen en online inzage in het dossier

Ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben slechts recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling van het kind. Voor inzage in het medisch dossier door de ouders dient het kind toestemming te geven. Boven de 16 jaar hebben de ouders zonder toestemming van het kind geen recht op medische informatie.

Het is op dit moment niet mogelijk om online inzage te krijgen in het dossier van kinderen jonger dan 12 jaar. Een ouder kan alleen zijn eigen medisch dossier online inzien.

Vanaf 12 jaar kunnen kinderen online inzage in hun dossier krijgen als zij een account in het patiëntenportaal aanmaken via een eigen emailadres. Het kind beslist zelf of zijn ouders inzagerecht krijgen m.b.v. het toestemmingsformulier wat via de praktijk beschikbaar is.

Vanaf 16 jaar hebben kinderen alleenrecht op inzage van hun medisch dossier.

Klik hier om te lezen hoe u online inzage krijgt in uw medische dossier.