Medische verklaringen – Huisartsenpraktijk Noordermeer – Haarlem
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Noordermeer
Jozef Israëlsstraat 1 2023 XV
Haarlem

Medische verklaringen

De huisarts mag volgens het standpunt van de artsenfederatie KNMG geen medische verklaringen afgeven over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Bijvoorbeeld: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje‘ opgesteld. Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.

Indien uw verzekering verzoekt om medische informatie, dient deze door de verzekering zelf schriftelijk aangevraagd te worden bij onze praktijk, inclusief een ondertekende toestemming van de patient.

Als patiënt heeft u uiteraard wel altijd recht op inzage / afdruk van uw dossier. Wij kunnen dus wel feitelijke informatie uit uw dossier aan u verstrekken.